Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - produkty medyczne ZP 1/06/201

nowa podstrona, dodana 2012-12-12

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - produkty medyczne ZP 1/06/2012

 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 4391847, faks 077 4391743.

 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów : Pakiet I - Produkty stosowane w inkontynencji i środki pielęgnacyjne, Pakiet II - Materiały opatrunkowe, Pakiet III - Jednorazowe materiały medyczne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z w Głuchołazach.

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.10.00-0.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet I - Produkty stosowane w inkontynencji i środki pielęgnacyjne,

 

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

 LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86000,00 PLN.

 INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet II - Materiały opatrunkowe

 

 DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

 LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38950,00 PLN.

 INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet III - Jednorazowe materiały medyczne

 

 DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2012.

 LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11000,00 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOZ Głuchołazy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Rudnicki
Data wytworzenia 2012-12-12
Wersja XML