Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Produkty do leczenia żywieniowego. ZP ? 1/02/2011.

nowa podstrona, dodana 2011-09-20

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Produkty do leczenia żywieniowego. ZP – 1/02/2011.


Termin składania ofert upłynął w dniu 30.08.2011 r.   o godz.  10:00 a otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.08.2011 r. o godz. 11:00 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9
Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:
1.    PGF URTIKA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław – wartość oferty 30 191,52 zł brutto.
2.    ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - wartość oferty 30 837,74 zł brutto.
 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez  PGF URTIKA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław – wartość oferty 30 191,52 zł.
 
Umowa została zawarta w dniu 14.09.2011 r., z PGF URTIKA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120      54-613 Wrocław
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało:
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.09.2011 r. pod nr 296514 - 2011 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML