Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownictwo zakładu

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach

Dyrektor – Jolanta Nowakowska
Główna Księgowa – Władysława Wiewióra
Pielęgniarka Koordynująca – Katarzyna Dec

RADA SPOŁECZNA
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Sejmiku i Zarządu Województwa Opolskiego oraz organem doradczym Dyrektora.
Skład oraz zadania rady społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 217 z późn. zm.) oraz statut Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach . Radę Społeczną powołuje i odwołuje Sejmik Województwa Opolskiego. Kadencja Rady trwa 4 lata.
Rada Społeczna Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach powołana uchwałą nr XXI/209/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2020r.

Przewodniczący Rady:

 • Antoni Konopka – przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego,

Członkowie:

 • Martyna Nakonieczny – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
 • Janusz Siano – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
 • Jolanta Błaszczyk – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
 • Artur Kamiński – przedstawiciel Wojewody Opolskiego
 
Wersja XML